headerphoto

ABONAMENT 2019

Dokonując teraz wpłaty:
1. Bierzesz udział w losowaniu:
* książek o najlepszych hodowcach świata,
* barwnych katalogów z najlepszymi hodowlami Europy,
* gołębi z mistrzowskich hodowli.

2. Otrzymujesz książeczkę do prowadzenia hodowli.
3. Otrzymujesz kalendarz,
4. Możesz dać darmowe ogłoszenie do 20 słów w 2019 roku.


Prenumerata krajowa
Jedna prenumerata roczna - 95 zł
Od 2 do 5 prenumerat rocznych - 85 zł
Od 6 do 10 prenumerat rocznych - 80 zł
Powyżej 10 prenumerat rocznych - 75 zł


Prenumerata zagraniczna
Europa (przesyłka zwykła) - 200 zł
Europa (priorytet) - 240 zł
USA, Kanada, Australia - (priorytet) - 240 zł


Wpłaty dokonywać proszę na adres: 

Danuta BALIŚ
ul. Sądowa 4/5
32-500 Chrzanów
lub numer konta bankowego:
BS CHRZANÓW 54 8444 0008 0000 0077 9889 0001